NEWS & EVENT

13 Aug 2015
exampleimg

RHYTHM สนับสนุนที่จอดรถจักรยานให้แก่จังหวัดสุพรรณบุรี

RHYTHM ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและร้านลานทอง ร่วมสนับสนุนที่จอดรถจักรยานให้แก่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นผู้รับมอบ

ขอบคุณที่ให้ RHYTHM ได้มีส่วนร่วมในการตอบเเทนสังคมในครั้งนี้ค่ะ^^

  • exampleimg
  • exampleimg
  • exampleimg